Kvalitātes sertifikāti

    Kvalitātes sertifikāti tiek nosūtīti pēc atsevišķa pieprasījuma.
    Lūdzu informējiet LABOCHEMA menedžeri par vēlmi saņemt kvalitātes sertifikātus.
    Ķīmisko produktu kvalitātes sertifikātus izsniedz to atbilstošais ražotājs vai piegādātājs viņu izvēlētajā valodā. Šos sertifikātus izsniedz to oriģinālvalodā un tos nekad netulko.