Materiālu drošības datu lapas (MSDS)

    Materiālu drošības datu lapas (MSDS) tiek pievienotas ikvienam produktam, kuram nepieciešams šis dokuments atbilstoši ES regulas 453/2010 Pielikumam Nr. 2.
    Materiālu drošības datu lapas tiek izsniegtas bez maksas rakstiskā formā vai pa e-pastu ne vēlāk kā materiāla vai maisījuma piegādes dienā, kas tiek piegādāts īpašam klientam pirmo reizi. Gadījumā, ja nesaņemāt nepieciešamo Materiālu drošības datu lapu, lūdzu, sazinaties ar atbildīgo menedžeri.