Preces piegādes nosacījumi ir noteikti

  Preces piegādes nosacījumi ir noteikti Līgumā ar LABOCHEMA LV. Ja klientam nav spēkā esošs līgums ar LABOCHEMA LV, tad tiek piemēroti vispārējie piegādes nosacījumi:

  • Bezmaksas piegāde Rīgas pilsētas teritorijā
  • Individuāli piegādes nosacījumi piegādēm uz citām pilsētām 

  Piegādes nosacījumi ir atkarīgi no primārā piegādātāja un piegādātajiem produktiem.
  Preces parasti piegādā 2-4 nedēļu laikā no pasūtījuma apstirpinājuma vai priekšapmaksas rēķina. LABOCHEMA LV sāk izpildīt veikto pasūtījumu tiklīdz to ir apstiprinājis Klients rakstiskā formā.
  LABOCHEMA LV informē klientu par piegādēm, kuras aizkavēsies.
  Preces, kuras glabājas LABOCHEMA LV noliktavā, tiek piegādātas ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā. Specifiski piegādes termini ir atrunāti LABOCHEMA LV komercpiedāvājumā un apstiprinātā pasūtījuma lapās.