Preces piegādes nosacījumi ir noteikti

  PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

  (apstiprināts ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ valdes priekšsēdētāja rīkojumu 04.01.2020.)

  1. Piegādes noteikumi un termiņi ir spēkā visiem pasūtījumiem, kas veikti SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ interneta veikalā.
  1.1. Preču piegāde Latvijas Republikas teritorijā ir bezmaksas, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atstāj sev tiesības atkarībā no pasūtījuma lieluma un piegādes adreses noteikt maksu par Preču piegādi.
  1.2. Preces, kas pieejamas noliktavā Rīgā, tiek piegādātas 3 darba dienu laikā. Preču, kas nav pieejamas noliktavā Rīgā, piegādes termiņi tiek norādīti SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ piedāvājumos vai pasūtījuma  apstiprinājumā, šiem termiņiem ir informatīvs raksturs.
  1.3. Ievērojot ļoti plašo SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ pārstāvēto ražotāju Preču sortimentu, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ nav atbildīga par to Preču piegādi, kuru ražošana vai piegāde ir apturēta laikā, kad piedāvājums Klientam ir spēkā.
  1.4. Klientam ir zināms un, iesniedzot pieprasījumu un apstiprinot pasūtījumu, viņš piekrīt, ka gadījumā, ja Preču piegāde kavējas vai preču piegāde kļūst sarežģīta / neiespējama nepārvaramas varas vai citu no SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ neatkarīgu apstākļu dēļ, piegādes laiks tiks attiecīgi atlikts vai SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atcels pasūtījumu.
  2. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos noteiktie Preču piegādes noteikumi un termiņi.